Algebehandling af tag

I Danmark er fugtigt vejr en selvfølge, og med dette følger at taget på husene bliver angrebet af alger, mos og lignende. Dette kan tydeligt ses idet taget bliver beskidt og fyldt med en uren overflade med gule, grønne, sorte eller grålige pletter, der i nogle tilfælde kan lægge sig som et helt lag på taget. Disse former for urenheder er ikke sundt  for dit tag og det kan tage skade af det hvis ikke der gøres noget ved det.

Det der gør at de virker skadeligt for dit tag er at det virker som en svamp der opsuger vand og lader fugten sive ned gennem taget. Dette kan med tiden forårsage frostsprængninger hen over vinteren, hvilket kan ødelægge dit tag ved at tagstenene bliver flyttet rundt på.

 

Økonomisk gevinst ved algebehandling

Men ved at algebehandle taget forbliver det smukt og du fjerner risikoen for at dit tag bliver beskadiget. Algebehandling kan vise sig at blive en økonomisk gevinst på lidt længere sigt idet man undgår skader på taget og dermed undgår pludselige udgifter til nyt tag.